У росії створюють «розумні» електромережі для авіації

30

Вчені кафедри електроніки та електротехніки нгту неті працюють над створенням системи «розумних» електромереж з високою надійністю і якістю вироблюваної електроенергії в літаках, завдяки використанню тиристорних перетворювачів частоти.

У вузі досліджують адаптивну стартер-генераторну систему. Зазвичай, при побудові системи електропостачання літальних апаратів, функції електростартерного запуску газотурбінних двигунів і режиму генерації електроенергії поєднуються в одному пристрої. Таке поєднання дозволяє підвищити надійність, поліпшити масогабаритні показники авіасистем за рахунок відмови від великого числа швидкозношуваного обладнання в літальних апаратах.

«функціональність системи розширюється за рахунок підключення систем електропостачання змінного і постійного струму; фактично система набуває статусу «розумної» електричної мережі (smart grid)», — повідомила асистент кафедри електроніки та електротехніки нгту неті регіна сараханова.

В даний час вчені запропонували застосовувати безпосередній перетворювач частоти з природною комутацією в якості основного перетворювача електроенергії. Включення до складу стартер-генераторної системи безпосереднього перетворювача частоти з природною комутацією дозволяє підвищити надійність авіаційних систем, оскільки силова схема таких перетворювачів має просту і надійну реалізацію, містить в своєму складі попарно працюють тиристорні комплекти, які володіють великою перевантажувальною здатністю і невеликими масогабаритними показниками.

Поєднання такого перетворювача з синхронним генератором дозволяє створити потужні канали генерування зі значною перевантажувальною здатністю. Застосування паралельного інвертора напруги з високочастотною широтно-імпульсною модуляцією дозволяє зменшити масу вихідного фільтра безпосереднього перетворювача частоти з природною комутацією, що також зменшує масу і габарити системи в цілому.

В даний час доведена ефективність створення пропонованої системи, ведеться її проектування в режимі генерації електричної енергії. У майбутньому планується проаналізувати режим стартерного запуску, провести проектування, створити макетні і, можливо, дослідні зразки. Відзначається, що пропоноване рішення може бути реалізоване для різних сфер промисловості, в тому числі і для космічної галузі.