Незалежна оцінка обладнання

8-18-2021

 

Експертна незалежна оцінка вартості машин та обладнання - Світловодськ,  Кременчук, Україна
 

Оцінка обладнання

Ефективність виробничої діяльності багато в чому визначається не тільки кваліфікацією і навичками персоналу, але і якістю виробничого обладнання, під словом «обладнання» ми розуміємо виробничі машини і верстати, технологічні лінії, оргтехніку, комп’ютери, засоби зв’язку, а так само інструменти. Також хочемо вам порекомендувати оцінка ринкової вартості обладнання від компанії «Парето».

Необхідність незалежної оцінки обладнання

Незалежна оцінка обладнання організації, в силу його віднесення до основних засобів, може стати ефективним інструментом управління чистими активами підприємства, що безпосередньо впливає на його фінансову ефективність.

Будь-яке обладнання, особливо в процесі інтенсивної експлуатації, піддається зносу. У процедуру незалежної оцінки обладнання включається визначення ступеня його зносу, яка відбивається на величині ринкової вартості обладнання, амортизаційні нарахування впливають на вартість оподатковуваного майна, а також на собівартість продукції і, відповідно, на прибуток. Таким чином, вартість обладнання, зафіксована звітом оцінювача, може стати вагомим аргументом при взаємодії з податковими органами.

Незалежна оцінка обладнання проводиться при переоцінці основних фондів підприємства, яку в ряді галузей, переважно в тих, де вартість обладнання швидко змінюється і потрібно його постійне оновлення, потрібно проводити не менше одного разу на рік. У зв’язку з чим необхідність визначення вартості обладнання виникає досить часто, в таких випадках потрібно саме професійна незалежна експертиза, підтверджена спеціальним документом – звітом оцінювача, виконаним відповідно до законодавства про оціночної діяльності.

Крім того, обладнання може бути предметом застави, що вимагає підтвердження його вартості за допомогою незалежної оцінки для кредитної організації. Незалежна оцінка вартості обладнання дозволяє винести об’єктивне судження про суму наданого кредиту.

Також проводити незалежну оцінку вартості обладнання доцільно в разі його псування, поломки, як для пред’явлення позову, так і для отримання об’єктивної інформації при спорі зі страховою організацією, в разі незгоди з її оцінкою збитку. Таким чином, виконана на професійному рівні незалежна оцінка обладнання є ефективним інструментом управління активами компанії, і, як наслідок, управління бізнесом в цілому.

Компанія «Парето» займається оцінкою обладнання та іншого майна підприємств вже багато років, досвід і професіоналізм наших оцінювачів дозволяє провести якісну оцінку будь-якого рухомого і нерухомого майна, а також нематеріальних активів підприємства в стислі терміни за розумною ціною.